Srbija je uvela "porez na ružnoću". Vlasnici hotela čiji se objekti nalaze u područjima od primarnog turističkog interesa, dobili su rok od iduće dvije godine da prilagode izgled, uslugu i sadržaje. Inače će platiti državi kaznu koja iznosi - dva milijuna eura godišnje.

- Zamandaljeni prijestonički hoteli, poput "Jugoslavije" ili "Metropola", kao i oni koji rade, ali nemaju odgovarajuće sadržaje ili ruže izgled okoline, imaju rok da budu obnovljeni do juna 2013. godine. Tako propisuje uredba u javnosti prozvana "porez na ružnoću" - komentirao je beogradski B92.

I ne samo to. Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mjestima za odmor i turističkim mjestima u prioritetnim turističkim destinacijama - kako glasi puni naziv "poreza na ružnoću" - nalaže jedinicama lokalne samouprave u Srbiji da odrede primarne zone za razvoj turizma.
U tim će zonama svi hoteli morati primijeniti odredbe Pravilnika o kategorizaciji turističkih mjesta u pogledu izgleda, sadržaja i usluge za uređenje i funkciju objekata prema master-planovima za razvoj turizma.

Na taj se način želi prisiliti investitore da obnove zapuštena zdanja, i to u kategoriji kakvu određeni objekt mora imati prema lokaciji u turističkoj zoni. Isto tako, Uredbom se namjerava potaknuti otvaranje novih turističkih sadržaja, što znači i novih radnih mjesta.

"Slobodna Dalmacija" nedavno je, duž cijele obale Jadrana, od Istre do Konavala, pobrojala na stotine hotelskih objekata i druge imovine koja nije u funkciji i godinama propada. Koliko je to samo novih turističkih noćenja i proširenja sezone. Uostalom, službena je ocjena da je limit špice turističke sezone u postojećim turističkim kapacitetima dosegnut, što znači da su potrebni novi - "stari" - turistički ležajevi.
Linić najavio ‘namet za zapuštene nekretnine'
Većina dalmatinskih gradova nema turističke master-planove, niti ima uređene turističke zone i definiranu strategiju razvoja turizma. Hrvatska bi tek do 3. rujna ove godine trebala dobiti prvi cjeloviti i sveobuhvatni Glavni plan i strategiju razvoja turizma RH, a namet za zapuštene nekretnine tek je, kao mogućnost, najavio ministar financija Slavko Linić, što bi mogao biti sličan način kao u Srbiji da se vlasnici "natjeraju" na ulaganja u hotele.

Do sada je bilo nekoliko pojedinačnih pokušaja uvođenja poreza kao mehanizma za dovođenje turističkih objekata u funkciju, ali su uglavnom "padali" na Ustavnom sudu.

Dok Hrvatska tapka u mraku, turistički susjedi, pa čak i Srbija, donose hitne mjere. Zvale se one uredbe ili "porezi na ružnoću", bitno je da donose - nova radna mjesta.