Potpredsjednik Vlade i ministar Petar Čobanković otvoriti će u utorak 55. Seminar biljne zaštite, koji će se održati u opatijskom Grand hotelu u sklopu "Četiri opatijska cvijeta"

 

Seminar se održava u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Na Seminaru će se obraditi aktualne teme iz biljne zaštite kao što su:
- aktualni problemi na terenu
- zakonodavstvo u zaštiti bilja
- šumarska sekcija
- invazivne i nove vrste
- ostaci sredstava za zaštitu bilja u hrani te
- novosti iz fitofarmacije