U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je završna konferencija projekta Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, na kojoj su nazočili predstavnici Grada Zadra kao nositelja projekta i partnerskih ustanova koje su sudjelovale u projektu. Vrtići su kroz ovaj projekt unaprijedili svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada, sudjelovali su na brojnim edukacijama te verifikacijama novih odgojno-obrazovnih programa poput Odgoja za održivi razvoj, Montessori programa, senzorne integracije, ranog učenja engleskog jezika i drugih. Kako bi se organizirao smjenski i produljeni rad angažirano je 75 radnika - odgojitelji, stručni suradnici te djelatnici u tehničkom osoblju (kuhari, servirke, spremačice).

Predškolske ustanove sa smjenskim radom i produljenim boravkom započele su 1. travnja 2019. godine. Sredstva za plaće zaposlenih su bila osigurana na 24 mjeseca, do 31.3., nakon čega je financiranje plaća preuzeo Grad Zadar.

- Dvije i pol godine, otkada je Gradu Zadru na natječaju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobren projekt, prošle su za tren. Projekt je gotov, sredstva za plaće zaposlenih su bila osigurana na 24 mjeseca, do 31. ožujka, nakon čega je financiranje plaća preuzeo Grad Zadar, koji će osigurati i održivost ovog projekta gdje god za to roditelji iskažu interes. Želimo svoj djeci omogućiti jedan potpuno novi standard u programima odgoja i obrazovanja u našem gradu, što je u konačnici i jedan od temeljnih ciljeva ovoga projekta, a i isto tako i Grada. Cilj nam je osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete, uz kvalitetan program i u vrijeme kada je to roditeljima potrebno. Za sada smo na izvrsnom putu da to i ostvarimo, rekao je gradonačelnik Branko Dukić.