Od danas su u Općoj bolnici Zadar ponovno moguće posjete bolesnicima, ali uz pridržavanje strogih uputa objavljenih na stranicama bolnice.

Svi posjetitelji obvezno prolaze trijažu prije ulaska u zdravstvenu ustanovu, gdje će im se izmjeriti tjelesna temperatura i uzeti epidemiološka anamneza. Na ulazu će morati ispuniti trijažni obrazac u kojemu posjetitelj potvrđuje kako nema ukućana u samoizolaciji, kao u proteklih 14 dana nije imao kontakt s osobom zaraženom virusom SARS-CoV-2, niti je boravio u nekom spornom području, te da nema neki od spornih simptoma (temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja i curenje iz nosa).

Prije popunjavanja trijažnog obrasca posjetitelj treba dezinficirati ruke u nazočnosti djelatnika na trijaži, a u slučaju da je tjelesna temperatura posjetitelja iznad 37,2°C neće moći ući u Bolnicu. Za posjete je određeno vrijeme svakog dana od 14 do 15 sati, u trajanju najviše do 10 minuta. Posjetitelj s navedenim popunjenim Trijažnim obrascem odlazi na Odjel u definirano vrijeme posjeta, te isti predaje odjelnoj medicinskoj sestri/tehničaru.

- S obzirom na upute Ministarstva zdravstva i potrebu pridržavanja epidemioloških mjera, u odnosu na učestalost posjeta preporučuje se da bolesniku u jednom danu u posjet dođe samo jedna bliska osoba. Isto tako, molimo posjetitelje da sa sobom ponesu medicinsku masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi, poručuju iz OB Zadar.