Na Općinskom sudu u Zadru okončan je novi spor između Hrvatskih šuma kao tužitelja te Grada Biograda i zagrebačke građevinske tvrtke Centrogradnja u ulozi tuženika. 

Ovaj put sud je prevagnuo na stranu Grada od kojeg je državna tvrtka tražila naknadu na ime šumske štete počinjene još 3. listopada 2008. godine. Tada je tužitelj utvrdio da su tuženici radi izgradnje kanalizacijskog sustava iskopali kanal dužine 320 metara, a prosječne širine 15 metara, te da je navedenim radovima počinjena šumska šteta od 33.666,28 kuna. Iz nalaza i mišljenja vještaka šumarske struke Vlade Topića, proizlazi kako je pri izgradnji posječena makija hrasta crnike, planike i zelenike. Rekapitulacijom je utvrđen ukupan iznos štete od 19.763,94 kuna.

Prvi put sud je presudio u koristi Hrvatskih šuma, no odlukom drugostupanjskog tijela dugogodišnji spor vraćen je na ponovno postupanje. Sud je sada istaknuo kako je predmetna šteta nastala u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dobiveno odobrenje nadležnog tijela. Umjesto naknade Hrvatskim šumama odredio je obvezu pokrivanja troškova parničkog postupka.