Grad Zadar pokrenuo je postupak opremanja okoliša zadarskih bunkera kroz provedbu projekta "REVIVAL" procijenjene vrijednosti 168.000 kuna.

Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu "Revitalization an Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape" koji je usmjeren na revitalizaciju i ponovnu upotrebu izgubljene baštine u jadranskom krajoliku.

U brojnim talijanski i hrvatskim gradovima i mjestima uključenim u projekt REVIVAL, postoje mnogi zapušteni prostori (npr. ljetni kampovi, škole, vojarne, vojne utvrde) te industrijski kompleksi koji imaju arhitektonsko i povijesno značenje i koji predstavljaju izvanredne primjere industrijske arheologije, racionalističke i modernističke arhitekture ili raznih vojnih utvrda i bunkera izgrađenih kroz 20 st. Sve navedeno je gotovo potpuno izgubljeno nasljeđe koje se danas treba ponovo otkriti, revitalizirati i ponovo upotrijebiti u funkciji turizma i kulture što će proširiti turističku ponudu gradova.

Cilj projekta je poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj. Projektom se nastoji budućim korisnicima i posjetiteljima, na siguran način, učiniti dostupnim trenutno zapušteni vojni objekti, podići svijest i pažnju lokalnih vlasti, kreatora javnih politika i potencijalnih investitora o problemu zanemarenosti ovog oblika baštine kao i na njihov ekonomski i kulturni potencijal te u konačnici promovirati novi tip turističke ponude koji bi mogao postati zajednički prekogranični brend i činiti novu turističku rutu koja bi obuhvaćala sva područja projektnih partnera (Forli, Campobasso, Cesenatico, Pesaro, Rijeka, Split i Zadar).

Kroz projekt REVIVAL na području grada Zadra izvršit će se radovi na rekonstrukciji vojne fortifikacije - bunkera te parterno uređenje okoliša u ulici Hrvatskog sabora na predjelu Bokanjac. Za navedeni iznos postavit će se osam betonskih modularnih klupa, jedan veliki vanjski čelični pano i dva manja. Manji mogu biti čelični zaštićeni bezbojnim lakom ili od arhitektima omiljenog cortena.

Rok za dostavu ponuda je 30. studenog 2021. godine do 13:00 sati.