Iako je HNK Zadar stožerna ustanova u kulturi Grada Zadra, sudeći prema ovogodišnjem planu financiranja, sve više novca i značaja dobiva Koncertni ured Zadar.

Odjel za kulturu već godinama daje isti iznos za kazališnu sezonu - 850 tisuća kuna, a ne rastu troškovi za zaposlene. Iz gradske uprave su bili štedljivi, kada smo ih pitali zbog čega ne odobre povećanje broja članova kazališnog ansambla.

Sezona koju producira Koncertni ured, došla je za iduću 2021. godinu do iznosa od 1.983.000 s planiranih 1.7 milijuna kuna u ovoj godini. Istina da bi u tom iznosu trebali biti novci za Glazbene večeri u sv. Donatu, Međunarodni susret zborova te koncertnu sezonu Zadarskog komornog orkestra. Oni će dobiti 554 tisuća kuna za najavljenih šest koncerata. Lani je to bio iznos od 620 tisuća kuna.

Za osnivanje Koncertnog ureda 2014. godine, tadašnji pročelnik za kulturu Radovan Dunatov govorio je kako će se racionalizirati troškovi izdvajanjem glazbene produkcije iz Hrvatskog narodnog kazališta. Prije dvije godine rashodi za zaposlene iznosili su 524 tisuće kuna, lani je taj iznos bio 782.487, a u 2021. godini plan rashoda za zaposlene je 844.850 kuna. Projekcija za 2022. godinu je za još 100 tisuća kuna više.

A da zadarsko kazalište ipak više nije krovna ustanova u gradskoj kulturnoj politici Grada Zadra, dokaz je to što im je planirano 164 tisuća kuna za kapitalno ulaganje - sanaciju krova.

Koncertnom uredu u planu za 2021. godinu odobrava se skoro 400 tisuća kuna za opremanje tonskog studija. Iako je dio te opreme već kupljen kroz opremanje Kneževe palače, u koncertnom uredu su izračunali da će im trebati iznos od 368.365 kuna od čega će 140 tisuća kuna osigurati Grad Zadar, dok će se ostatak od 288.365 kuna osigurati iz drugih izvor kako bi Koncertni ured dobio novu aktivnost.