Unatoč zabrani zapošljavanja kao jednoj od korona mjera, koja nije stavljena izvan snage, Narodni muzej raspisao je natječaj za stalno radno mjesto knjižničara u službi Tajništva.

Traži se isključivo "završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij iz Područja informacijskih znanosti". Uz položen stručni ispit za knjižničara, koji ako ga kandidati nemaju nije prepreka za natjecanje, nije navedeno iskustvo osim standardnog radnog iskustva koje se provjerava preko Zavoda za zapošljavanje.

Uobičajeno je radno mjesto muzejskog knjižničara, ali u Narodnom muzeju to se zove  knjižničar u službi tajništva. Ispada kako će knjižničar baviti papirima a ne stručnom muzejskom građom. Zaključili smo kako ga je netko sastavio prema sistematizaciji radnih mjesta koja se u toj ustanovi prilagođavala prošle godine.

Naime, "radno mjesto knjižničar, arhivist, marketing asistent i djelatnik za odnose s javnošću su radna mjesta koja zahtijevaju visoku stručnu spremu, a ne spadaju u stručna muzejska zvanja  te se izjednačavaju sa koeficijentom radnog mjesta tajnika i voditelja računovodstva sukladno Kolektivnom ugovoru iz 2014.

Koeficijent plaće za to radno mjesto je 1.99, a kakav je to odnos najbolje govori kako najviše plaće u Narodnom muzeju imaju muzejski savjetnici s koeficijentom 2.32, što je odmah iza koeficijenta za mjesto ravnatelja koje iznosi 3.82.

Natječaj za radno mjesto knjižničara u službi tajništva objavljen je 14. kolovoza, a rok prijave je 8 dana. Potrebno je pribaviti i  uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak