Državni arhiv u Zadru i ove godine različitim događanjima obilježava svoj dan - 20. rujna, kao spomen na godinu1624. kada je osnovan Arhiv Generalnog providura za Dalmaciju, preteča današnjeg Državnog arhiva.

U četvrtak, 19. rujna u 12 sati, u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru otvorit će se izložba „Napoleonova cesta u Dalmaciji - Doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19.st." Ovom izložbom bit će prikazano kako je francuska uprava na čelu s generalom Marmontom u Dalmaciji inicirala i realizirala izgradnju određenih dionica tzv. „Napoleonove ceste". Segmenti koji su izgrađeni za vrijeme Francuza prisutni su i danas i dio su graditeljske baštine Republike Hrvatske.

Na izložbi će biti prikazano raznovrsno arhivsko gradivo vezano uz gradnju cesta: karte, planovi, nacrti, spisi i fotografski materijal. Osim glavnine izložaka koji su iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, korišteni su i materijali iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja grada Šibenika, Muzeja „Pays du Châtillonnais" i Franjevačkog samostana na Visovcu. Autori izložbe su viši arhivist Denis Martinović i arhivistica Karolina Ražov.

U petak, 20. rujna, u 11,30 sati, u čitaonici Arhiva bit će predstavljene nove mrežne stranice Državnog arhiva u Zadru, u sklopu kojih će se predstaviti i Digitalni arhiv - repozitorij na kojem će se sustavno objavljivati reprezentativne dokumentacijske cjeline arhivskog gradiva. Ovom prilikom bit će objavljeno 1125 matičnih knjiga, što čini gotovo polovicu cijele Zbirke matičnih knjiga koja se čuva u Arhivu. Na taj način, omogućit će se korisnicima s bilo kojeg kraja svijeta izrada vlastitog rodoslovlja od kuće. Objavljivanjem ovog, ali i drugog gradiva, učinit će se pisana baštinu vidljivijom i pristupačnijom.

Nakon predstavljanja mrežne stranice i Digitalnog arhiva, u čitaonici će u 12 sati biti predstavljena knjiga "Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru godine 1385. - 1493.", sv. 2., koju je priredio mr. sc. Robert Leljak, viši arhivist. Ova knjiga je nastavak prvoga sveska, objavljenog 2006. godine, i obuhvaća transkripciju s kurzivne gotice na humanistiku ukupno 59 inventara odnosno popisa imovine stanovnika Zadra svih socijalnih kategorija u gore navedenom razdoblju. Knjigu će uz autora predstaviti recenzenti dr. sc. Damir Karbić i prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol.