Zavičajni muzej Benkovac i Arheološki muzej Zadar pozivaju Vas na otvorenje izložbe „Kule i utvrde Ravnih kotara", u Osnovnoj školi Benkovac, u četvrtak, 30. siječnja 2018. u 10:00 sati.
Autori izložbe su kustos Arheološkog muzeja Zadar, danas pomoćnik ministrice kulture RH dr. sc. Hrvoje Manenica te kustos i ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac Marin Ćurković.

Izložba je nastala kao rezultat suradnje Arheološkog muzeja Zadar i Zavičajnog muzeja Benkovac koji od 2015. godine surađuju na projektu dokumentiranja kasnosrednjovjekovnih kula i utvrda Ravnih kotara.
Cilj je ove izložbe skrenuti pažnju javnosti na kulturnu baštinu koja postoji na području Ravnih kotara, a do sada je nerijetko bila izložena nemaru i devastaciji pojedinaca i prepuštena nemilosrdnom djelovanju atmosferilija.

Prodajom Dalmacije 9. srpnja 1409. g. Mlečanima za 100.000 dukata od strane ugarskog kralja Ladislava Napuljskog cijelo benkovačko područje našlo se na granici mletačke Dalmacije i Hrvatske, koja se tada nalazila u sastavu kraljevine Ugarske. Tada hrvatski plemići potpomognuti moćnicima grade brojne utvrde i kaštele na širem prostoru današnjeg benkovačkog kraja radi zaštite granice Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i posjeda Šubića u Bribiru i dalje prema Kninu.

U tom vremenu nastaju brojne utvrde (Kaštel Benković - obitelj Benkovići, Kaštel Perušić - 15. st. Benje Posedarski, Kličevica - Kurjakovići, Ostrovica te brojne osmatračnice i manje utvrde odnosno braničkule (Popovići, Brgud, Lepuri, Budak) koje su služile u obrani od Mlečana. Sistem obrane zasnivao se na vizualnoj komunikaciji i strateškoj dominaciji na kojima su nastale navedene utvrde.