Fina je objavila popis TOP 10 gradova prema kriteriju neto dobiti poduzetnika u 2019. godini. Prema kriteriju konsolidirane (neto) dobiti u 2019. godini, najbolji su poduzetnici u sljedećim gradovima: Zagreb, Poreč, Rijeka, Sveta Nedelja, Dubrovnik, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Varaždin i Rovinj. U usporedbi s rang listom u 2018. godini, ispali su Split, Karlovac i Našice, a novi na rang listi su Sveta Nedelja, Zadar i Varaždin.

Analiza podataka po gradovima potvrđuje veliku koncentraciju poslovanja poduzetnika, obveznika poreza na dobit, na 10 navedenih gradova, čiji je udio 46,7% u broju poduzetnika, 51,4% u broju zaposlenih, 62,7% u ukupnim prihodima, 66,7% u dobiti razdoblja, 51,9% u gubitku razdoblja te 75,1% u neto dobiti. Tome je tako prvenstveno zbog velikog udjela poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, koji su, očekivano, ostvarili najveću neto dobit u 2019. godini, u iznosu od 18,5 milijardi kuna. Iza Zagreba, prema iskazanom konsolidiranom financijskom rezultatu (ostvarenoj neto dobiti), su poduzetnici Poreča (706,1 milijun kuna) i Rijeke (641,8 milijuna kuna).

Dobrim rezultatima poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu najviše su doprinijeli HEP d.d., Pliva Hrvatska d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d., u Poreču Valamar Riviera d.d., u Rijeci Plodine d.d., u Svetoj Nedelji Maba-com d.o.o. u stečaju, u Dubrovniku Jadranski luksuzni hoteli d.d., u Velikoj Gorici LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., u Vukovaru Prvo plinarsko društvo d.o.o., u Zadru Tankerska plovidba d.d., u Varaždinu Gumiimpex - GRP d.o.o. i u Rovinju Maistra d.d.