HGK u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom organizira u četvrtak, 19. travnja, u 11 sati u svojim prostorijama u Zadru (dvorana na 2. katu), na adresi Špire Brusine 16, infodan Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU.

Cilj je prezentacije upoznati poduzetnike, ponajprije mikro, mala i srednja poduzeća, s mogućnostima sufinanciranja projekata sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova bespovratnim sredstvima te financijskim instrumentima - mikrokreditima. Naglasak će biti na trenutno otvorenom natječaju Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP, čija je svrha poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima:
• C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.)
• J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.)

Natječajem se potiču početna ulaganja u kapacitete MSP-ova, odnosno u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Prihvatljive su aktivnosti u okviru ovog natječaja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, čiji je cilj izgradnja/rekonstrukcija i opremanje novih ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu. Ukupna je alokacija natječaja 200.000.000 HRK, dok će se dodijeljene potpore kretati u rasponu od 500.000 do 15 milijuna kuna, uz intenzitet potpore od 45 posto za mikro i mala te 35 posto za srednja poduzeća.

Uz HGK, kao partnerska institucija na infodanu sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) koja će predstaviti svoje usluge za sufinanciranje vlastitog učešća tvrtki u EU projektima te ostale linije kreditiranja koje su poduzetnicima na raspolaganju.

Na kraju prezentacija bit će osigurano vrijeme za pitanja sudionika.

Predviđeno je trajanje događanja 2 sata.

Sudjelovanje možete potvrditi na adresu elektroničke pošte: ppedisic@hgk.hr.