Županijska komora Zadar, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira jednodnevnu radionicu Usavršavanja u području javne nabave. 

Radionica će se održati u četvrtak, 5. travnja, u 9 sati u ŽK Zadar, na adresi Špire Brusine 16, Zadar (dvorana za sastanke, II. kat).

Radionica je dio programa redovitog usavršavanja u području sustava javne nabave, prema Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) i odobrilo ju je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za sustav javne nabave.

Trajanje radionice je osam nastavnih sati i polaznicima omogućuje stjecanje prava na bodove (8 bodova) koji su potrebni za obnovu certifikata u području javne nabave. Radionica je namijenjena sudionicima u postupcima javne nabave - gospodarskim subjektima, ponuditeljima i naručiteljima. Svakom polazniku ove radionice Ministarstvo će izdati potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Voditelji radionice su stručnjaci Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Nina Čulina i Ivan Palčić. Radionica je organizirana na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u provedbi izobrazbe u području sustava javne nabave.

Više informacija na linku