Nad Zadarkomercom, kojeg je vlasnik bio Ante Jurjević, već  se 16 godina vodi stečaj  u koji su, kao generalni zastupnici Fiata, ušli s dugOm od nevjerojatnih 1.2 milijarde kuna.
Od samog početka stečaja, Blaž Savć je stečajni upravitelj. On je prije dva dana od sutkinje Trgovačkog suda, Tine Grgas dobio zahtjev za podnošenjem konačnog izvještaja. Ako to ne uradi u roku od 15 dana slijedi mu kazna od 10 tisuća kuna, istaknuto je u zaključku objavljenom na e- oglasnoj.
Od stečajnog upravitelja se traže jasni i precizni podaci o stanju stečajne mase,  kao i podaci o nastalim troškovima stečajnoga postupka i ostalim obvezama stečajne mase. Sutkinja traži očitovanje stečajnog upravitelja o tome koliki iznos je sebi isplatio s osnove obavljanja dužnosti stečajnog upravitelja u razdoblju od otvaranja stečaja pa do danas. Pita ga se je li stečajna masa dostatna za namirenje troškova stečajnoga postupka i ostalih obveza stečajne mase kao i za razloge zbog čega je odustao od vođenja parničnog postupka u predmetu Trgovačkog suda kojem je doneseno rješenje da je tužba u istom povučena, a sve prema navodima vjerovnika Glumina banka d.d. u stečaju od 14.07.2015. Stečajni upravitelj se mora očitovati po prijedlogu Glumine da se kao vjerovnik uvrsti u tablicu ispitanih i utvrđenih tražbina u iznosu od 556.264.154,59 kuna.
Sutkinja Grgas, koja je očito odlučila očistiti i okončati stare stečajne postupke, ali i provjeriti njihovo vođenje od strane pojedinih stečajnih upravitelja, naložila je i sazivanje skupštine vjerovnika koja do sada nekoliko puta nije prihvatila izvještaj stečajnog upravitelja Savića. Kada on podnese traženo izvješće o stečaju Zadarkomerca, ono će biti javno objavljeno, a bit će i predmet dnevnog reda skupštine vjerovnika, najavljeno je u zaključku sutkinje Trgovačkog suda.