BENKOVAC Za gradnju solarnih elektrana na području grada Benkovca prijavilo se pet zainteresiranih tvrtki, koje bi gradile objekte kapaciteta od po jedan megavat snage. Zainteresirane tvrtke pokazale su interes za lokacije u poslovnoj zoni Veljun, kod Kule Atlagića, Pristega, Kolarne, Benkovačkog Sela i Raštevića.

- Zasad nismo nikome mogli udovoljiti jer u našem prostornom planu nisu dosad bile predviđene solarne elektrane. Zbog toga ćemo uskoro pokrenuti postupak izmjena Prostornog plana - kaže gradonačelnik Benkovca Željko Katuša.