ZADAR - U okviru Programa bilateralne pomoći Kraljevine Danske za razdoblje 2008.-2010. usmjerenog prema jačanju administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove" čiji je nositelj Središnji državni ured za upravu, a provodi ga Europski edukacijski forum, udruga certificiranih trenera o europskim integracijama.
Pripremljen je ciklus od ukupno 10 seminara u trajanju 1-3 dana (shematski prikaz u prilogu) koji ce biti provedeni u sedam hrvatskih županija (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Šibensko-kninska i Zadarska).
Namjera je obratiti se dvjema ciljnim skupinama. S jedne strane predstavnicima lokalnih tijela vlasti (županima, gradonačelnicima, načelnicima, i sl.) kako bi ih se informiralo o osnovama europskih integracija, razvojnom planiranju i novostima u zakonodavstvu o javnim nabavama
te im se ukazalo na potrebu izobrazbe službenika i ostalih koji sudjeluju u procesu hrvatskog pristupanja EU.
S druge strane ciljna su skupina lokalni službenici, predstavnici socijalnih partnera i nevladinih udruga te svi oni koje bi svojim uključivanjem mogli doprinijeti razvoju spomenutih kapaciteta na lokalnoj razini.
Općina Tisno bit ce domaćin i sudjelovati u organizaciji projekta, što uključuje osiguranje prostora za seminare, koordinaciju prijava, kopiranje materijala za potrebe seminara te ostale organizacijske detalje.
Predviđeno je da isti polaznici prođu cijeli ciklus od tri, odnosno sedam seminara te da svaka od dviju županija, Zadarska i Šibensko-kninska, osigura po 15-ak polaznika za svaku od ciljnih skupina. Naime, seminari su zamišljeni kao kombinacija predavanja i radionica te
skupine ne bi trebale biti vece od 30 polaznika.
Za više informacija i prijave posjetite mrežne stanice Zadarske županije.