Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba, a uz potporu zagrebačkog Kaptola, prvi put je u Hrvatskoj organiziran blagoslov kućnih ljubimaca. .

Potaknuti novim zamahom pape Frane, koji je poručio svećenicima da moraju ići među narod, ili ne, odaziv je bio velik i akcija je uspjela.