U povodu 79. obljetnice oslobođenja Dalmacije Zajednica udruga antifašista Zadarske Županije položila je vijenac na brdu Spas u Kninu na spomeniku palim borcima NOR-a i na spomeniku braniteljima Domovinskog rata na gradskom trgu u Kninu.

Na dan 4. prosinca 1944. godine jedinice 8. dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, nakon krvave i teške jednomjesečne bitke poznate kao Kninska operacija, oslobodile su grad Knin od 24.000 njemačkih, četničkih i ustaških jedinica. Time je ostvarena odluka ZAVNOH-a o pripojenju Dalmacije matici Hrvatskoj.

Jedinice 8. korpusa oslobodile su cijelu Dalmaciju, osim Dubrovnika kojeg su oslobodile 29. hercegovačka divizija i 2. dalmatinska brigada