Suprotno objavi da se ukida diplomski studiji Održivi razvoj turizma i Digitalno komuniciranje, ta dva lani pokrenuta studija nastavljaju s radom. 

Pročelnica Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona, na čijem se odjelu izvode studiji, objašnjava da je interes za studijima i dalje značajan te da spadaju među 30 posto odjela na Sveučilištu s najvećim brojem studenata, a pad broja studenata objašnjava podacima na razini Hrvatske prema kojima pada i broj maturanata.

- Na Digitalnom komuniciranju imamo upisano 70 posto kvote, od 20 mjesta njih 17 je popunjeno, ako uključimo i izvanredne studente. Istina je da je za studijem Održivog razvoja turizma nešto slabiji interes, tamo je 5 studenata od 10 predviđenih mjesta, no s obzirom da je tek druga godina izvođenja ovih studija, mi smo zadovoljni i to su očekivani brojevi.

Da se studijski smjerovi ne planiraju gasiti, potvrđuje i činjenica da je u pripremi otvaranje novog dvopredmetnog preddiplomskog studija digitalnog komuniciranja. Pročelnica se nada da bi s radom mogao krenuti već u idućoj godini, ali realnija je opcija 2025.

- Mi trenutno izrađujemo program za preddiplomski studij Digitalnog komuniciranja. Kad smo otvarali taj diplomski smjer vodili smo se interesima maturanata i pokazalo se da su zainteresirani za studije koji uključuju tehnologiju, digitalne aspekte i vizualno komuniciranje. Vidimo prema interesu da je to bila dobra odluka, a priču će zaokružiti preddiplomski studij digitalnog komuniciranja. Osim toga, planiramo i na diplomskoj razini pokrenuti dvopredmetnu varijantu studija čime ćemo zasigurno privući više studenata i na toj razini, zaključuje Zekanović-Korona.

Uz ova dva nova studija, na Odjelu se još uvijek izvodi i treći diplomski studij Kulturna i prirodna baština u turizmu.

- Nije bilo upisanih ove godine na taj studij, ali on se ne ukida, samo se ne izvodi i neće se izvoditi ako ne bude zainteresiranih, navodi pročelnica.

Podsjetimo, od prošle se akademske godine na Odjelu se više ne izvode diplomski studiji Novinarstvo i odnosi s javnostima i Poduzetništvo u kulturi i turizmu.