Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj  objavio je rezultate istraživanja na temu Potpora EU članstvu, veći interes za europske izbore.

Čak  79 % građana u Hrvatskoj te 72 % na razini EU-a vide koristi za njihovu državu od EU članstva; 70 % ispitanika smatra da EU utječe na njihovu svakodnevicu

• Više od polovine EU građana (57 %) već sada iskazuje interes za nadolazeće EU izbore koji će se održati od 6. do 9. lipnja 2024.

• Prioritetne političke teme za građane su: borba protiv siromaštva (36 %), javno zdravstvo (34 %), klimatske promjene te potpora gospodarstvu (po 29 %)
Europski parlament objavio je rezultate istraživanja Parlametar 2023. koji pokazuju nastavak potpore građana za EU kao i veći interes za predstojeće europske izbore.

Čak 7 od 10 ispitanika vjeruje da njihova država ima koristi od EU članstva. Glavni razlozi koje za to navode su doprinos Unije miru i jačanju sigurnosti (34 %) te boljoj suradnji između zemalja članica (34 %). Predodžba o EU-u je ostala stabilna od posljednjeg istraživanja u ožujku 2023. pa tako 45 % EU građana ima pozitivno mišljenje, 38 % neutralno, a 16 % ima negativnu predodžbu o EU-u.

U Hrvatskoj gotovo 8 od 10 ispitanika (79 %) vidi koristi od EU članstva, prije svega zbog novih mogućnosti za rad (51 %), doprinosa EU-a gospodarskom rastu zemlje (32 %) te boljem standardu života , ali i boljoj suradnji Hrvatske s drugim EU članicama (po 29 %). Većina ispitanika ima pozitivnu predodžbu o EU-u (51 %), što je više od EU prosjeka, neutralno mišljenje njih 38 %, a 11 % negativno.
Daleko od ideje nepovezanosti sa svakodnevicom, 70 % građana smatra da aktivnosti EU-a utječu na njihov život. Više od trećine EU građana vjeruje da bi borba protiv siromaštva i društvene isključenosti (36 %) te javno zdravlje (34 %) trebali biti prioriteti za Europski parlament. 

Slijede mjere protiv klimatskih promjena te potpora gospodarstvu i stvaranju novih radnih mjesta (po 29 %). Migracije i azil s 18 % trenutačno su na devetom mjestu na listi prioriteta, što je porast za 7 postotnih bodova u odnosu na jesen prošle godine.

I za hrvatske ispitanike prioritetna tema za Europski parlament treba biti borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti (45 %), a gotovo jednako važnom smatraju i podršku gospodarstvu te otvaranje novih radnih mjesta (44 %). Slijede javno zdravstvo i budućnost Europe (po 28 %), obrana, sigurnost i zaštita vanjskih granica EU-a te djelovanje protiv klimatskih promjena (po 23 %). Kao i proljetos, od 15 ponuđenih tema u istraživanju, migracije i azil su na posljednjem mjestu prioriteta (6 %).