Portal najdoktor objavio je 10. godinu za redom liste najboljih liječnika u Hrvatskoj prema ocjeni njihovih pacijenata, evidentiranih na tom portalu.

Naravno da to nisu objektivni kriteriji i nije to realna kvaliteta specijalista. Ali je lista za 2023. godinu na kojoj se, kako smo uspjeli prebrojati, našlo 18 liječnika sa zadarskog područja, jedno ime manje nego u izboru za 2022. godinu. Većina ih je poznata otprije, drugi su novi, ali u svakom slučaju to su oni:

Među brojnim stomatolozima koji su brojna i posebna kategorija, najbolji zadarski zubar je dr. Sergej Kuštera.

U izboru najboljih abdomalnih kirurga je dr. Dario Vukosav, dok je dr. Dragan Klarić svrstan u kategoriju naj nefrologa.

Mladi specijalist dr. Lovre Pedić brzo se našao u kategoriji naj dermatologa. Zaslužno je među najboljim endokrinolozima dr. Jelena Vučak-Lončar. Mladi specijalist gastroenterolog, dr. Ivan Ivanić, također se našao u katagoriji najboljih u Hrvatskoj po odabiru pacijenata.

Najviše je zadarskih ginekologa koji su u izboru najdoktor. To su Ivica Žuvela koji ima ambulantu u Benkovcu te dr. Edita Tadić koja je u privatnoj ambulanti uz zadarsku rivu. Dr. Ilva Marić već je dugo omiljena među svojim pacijenticama. Svoje su mjesto našli i ginekolozi iz zadarske bolnice: dr Milka Hoti-Matešić, dr. Luka Matak i dr. Krešimir Vranić.

Zvijezda zadarske ginekologije svakako je dr. Matak. što su potvrdile i pacijentice.

Tko se najbolje ophodi s pacijentima, to se vidi iz ponovnog izbora naj ortopeda dr. Marka Milića iz Specijalne ortopedske bolnice - Biograd na Moru.

Među naj liječnocima obiteljske medicine sa zadarskog područja izabrani su; dr. Tanja Šare-Čolak, dr. Ana Dunatov, dr. Biljana Žigurski-Mračić i dr. Damir Biloglav.

Portal najdoktor.com podsjeća i na kriteriji po kojima su birali najbolje doktorice i doktore jesu kako slijedi:

a) ukupan broj komentara;
b) odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i
c) kvaliteta samih komentara.

(neargumentirani komentari se nisu uzimali u obzir).

Također, kao i proteklih godina, komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.