Općinski sud u Zadru proglasio je krivim 24-godišnjeg Britanca za kaznenog djela prtiv zdravlja ljudi, odnosno posjedovanja i neovlaštene prodaje droga. Po struci vodoinstalater, mladić je u svom apartmanu u Novalju, u cilju prodaje na ilegalnom narko tržištu, držao 35,3 grama droge kokain, 16,4 grama droge ketamin, 45 tableta droge MDMA te 4,2 grama droge konoplje pakirane u jednoj vrećici, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje te novčani iznos od 17.160,00 eura i 960,00 funti koji je stekao ranijim prodajama droga.

Okrivljeniku je izrečena uvjetna osuda na godinu dana zatvora te sporedna novčana kazna u iznosu od 150 dnevnih iznosa, odnosno 18.600,00 eura. Ako se novčana kazna ne bude mogla ni prisilno naplatiti u roku od tri mjeseca, sud će uz pristanak osuđenika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, na način da se jedan dnevni iznos zamijeni s dva sata rada. Ukoliko ne pristane na rad, rad za opće dobro zamijenit će se kaznom zatvora. Također, naloženo je da u korist Državnog proračuna RH mora predati novac koji mu je prethodno privremeno oduzet, a koji je „zaradio" prodajom droge.