Završna konferencija projekta INCLUSIVE PLAY održat će se u četvrtak, 30. studenog s početkom u 11:00 u Koncertnoj dvorani II Palače u Zadru. Korisnik projekta bio je Grad Zadar s projektnim partnerima Gradom Mostarom, DV Latica i Centrom "Los Rosales".

Projekt je rezultat uspješne suradnje i usmjerenja projektnih partnera na kontinuirano unapređenje kvalitete i razvoja socijalnih usluga za najranjivije skupine našeg društva i stvaranju potrebnih preduvjeta za njihovo uključivanje u svakodnevni život njihovih lokalnih zajednica. 

U sklopu projekta obuhvaćene su aktivnosti koje su se provodile na području Republike Hrvatske, odnosno grada Zadra, ali i na području Bosne i Hercegovine, odnosno grada Mostara. Projekt Inclusive Play prijavljen je na drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.406.061,81 EUR, a traje ukupno 33 mjeseca, od 01.03.2021. godine do 30.11.2023. godine. 

Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s teškoćama u razvoju. 

U sklopu projekta izgrađeni su višeosjetilni - senzorički parkovi, jedan u gradu Zadru (park
Vruljica), a drugi u Mostaru (parka Kantarevac). To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje. Prvenstvena namjena parkova je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga. Senzoričkim parkom stvoren je krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. Predmetnim projektom nabavljena je dodatna oprema i sprave za osobe s i bez teškoća na području ŠRC Višnjik-Zadar i u Centru „Los Rosales"-Mostar. Projektom je osigurana i izgradnja novog inkluzivnog igrališta Bokanjac. 

Kreiranjem uključivog okružja na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture, doprinosi se stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje. Pored toga u okviru projekta održane su stručne edukacije za roditelje djece s teškoćama, zaposlenike Dječjeg vrtića „Latica" i Centra „Los Rosales", ali i stručnjaka u svrhu integriranja znanja iz različitih pristupa i tehnika za stjecanje dodatnih kompetencija za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 

Održane su i tri panel diskusije na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju. Projekt svjedoči o snažnoj suradnji i usmjerenosti partnera projekata da dugoročno osiguravanje dobrobiti najranjivijih članova naše zajednice.

Projekt „Inclusive Play" jedan je od najznačajnih projekata kroz koji se aktivno radilo na
promicanju socijalne inkluzije djece i osoba s teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu.