Predavanje na temu Art terapija i neuroznanost održat će se ovog četvrtka 30.11. s početkom u 18 h u Gradskoj knjižnici Zadar. Izlagat će mag. prim. educ. Magdalena Rubeša, univ.spec.art. therap. i Nin Perić, mag.physioth. et clin.nutr., PhD student

Magdalena Rubeša diplomirala je istraživanjem o Art terapijskim intervencijama za individue s Down sindromom. Navedeni istraživački rad temelj je prve Hrvatske Art terapijske izložbe pod nazivom Art terapijsku procesi održane u Kneževoj palači u Zadru u siječnju 2019.g.

Sudjeluje u prvoj grupnoj izložbi Hrvatskih studenata u veleposlanstvu RH u Washington D.C. te u George Washington University Art therapy Gallery SAD, 2018.g. Using Ancient Cultural
Traditions in Devaloping Contemporary Croatian Art Therapy George Washington University
2018, predavanje je u kojem izlaže na temu Paške Čipke uz kolege studente prve grupe
hrvatskih Art terapeuta. Dio je Art terapijskog tima koji provodi radionicu na temu Sve boje
stresa, 9. Kongres KoHom-a, Šibenik 2018. Pod mentorstvom izlaže Art therapy for survivors
of trauma (s Mercedes Balbe ter Maat); The Power of Art in Treatment of Those Affected by
Family Crisis (s Mercedes Balbe ter Maat), 49th Annual Conference of American ArtTherapy
Association, Miami, FL, SAD, 2018. Izlaže u sklopu simpozija o Kreativnim terapijama na 13th
International Congress EAMHID, Berlin, 2021.g. Također ima iskustva u u art terapijskom
radu s starijom populacijom s Alzheimerom i demencijom, kao i s osobama s tjelesnim
teškoćama te osobama s traumatskim ozljedama mozga. Nadalje, pomaže anksioznim i
depresivnim klijentima u individualnim i grupnom art terapijskim sesijama. Potpredsjednica
je Hrvatske udruge za Art terapiju (HART) te predsjednica Etičkog povjerenstva Udruge.


Nina Perić, mag. physioth., mag. clin. nutr.
Završila je magisterij fizioterapije i kliničkog nutricionizma na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Svoje zvanje posvećuje usavršavanju na području dječje terapije i rehabilitacije. Dio svog iskustva gradila je volontirajući u udrugama s neurorizičnim bebama i djecom s teškoćama u razvoju, Udruzi za terapijsko jahanje Krila u Zagrebu te radeći s djecom i odraslima koja imaju neurološka i razvojna odstupanja u prvom neurorehabilitacijskom centru s robotikom u Hrvatskoj, Poliklinici Glavić.
Trenutno je doktorandica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u brojnim edukacijama i usavršavanjima usko povezanim s dječjom fizioterapijom i neurorehabilitacijom. Osnivačica je Centra za neurorazvojnu podršku NiNatal u Zadru.