Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će u Zadru edukaciju obveznika s područja Zadarske županije u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica.

Edukacija će se održati u petak, 1. prosinca 2023. u Centru za kreativne industrije (Put Murvice 3A, Zadar) s početkom u 9,30 sati.

Edukacija je namijenjena slijedećim kategorijama obnašatelja javnih dužnosti koji se smatraju obveznicima ZSSI-a:

a) županima, gradonačelnicima i njihovih zamjenicima, obveznicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

b) predsjednicima i članovima uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio te predsjednicima i članovima uprava trgovačkih društava kojima su većinski vlasnici trgovačka društva u kojima većinski udio ima Republika Hrvatska,

c) predsjednicima i članovima uprava (direktorima) trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio (pojedinačno ili zajednički),

d) predsjednicima i članovima uprava (direktorima) trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima većinski udio imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (pojedinačno ili zajednički),

e) upraviteljima zaklada koje osniva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

f) ravnateljima lučkih uprava,

g) ravnateljima javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkom, parkom prirode, regionalnim parkom, spomenikom prirode, značajnim krajobrazom, park-šumom te spomenikom parkovne arhitekture,

h) ravnateljima županijskih uprava za ceste

i) ravnateljima odnosno predsjednicima uprava regionalnih i lokalnih razvojnih agencija

j) ravnateljima županijskih zavoda za prostorno uređenje odnosno zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba

k) ravnateljima ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice, specijalne bolnice, zavodi za hitnu medicinu, za javno zdravstvo i drugi, domovi zdravlja, poliklinike, lječilišta, ustanove za zdravstvenu njegu, ustanove za palijativnu skrb, ljekarničke ustanove).

Edukaciju će provesti članovi Povjerenstva i službenici iz Ureda Povjerenstva.