"Dokle ide ljudska zloba i nekultura? Dok pada noć, lagano se dovozi smeće i iskrcava na sami ulaz u Kožino. Ovo smeće ovako stoji neko vrijeme i stalno se gomila novo. Dokle će tako biti i tko ovo može riješiti, pitanje je sad?", pita se naš čitatelj koji nam je poslao fotografije novootvorenog deponija uz samu prometnicu.

Problem bacanja otpada, najčešće onog glomaznog i građevinskog, u Zadarskoj županiji vruća je tema već godinama. Nesavjesni građani očito su ili nedovoljni informirani o činjenici da svoj glomazni otpad mogu besplatno odložiti u reciklažna dvorišta ili ih jednostavno nije briga. Bilo kako bilo, zasigurno je lakše pod okriljem mraka riješiti se smeća na ovakav način. Brigo moja, prijeđi na drugoga!