Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, na Radiju 057 govorila je o novim prilikama za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte. I to onima iz državnog proračuna i EU izvora.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. O kakvom pozivu je riječ i tko se može prijaviti?

- Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 8. studenog 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Cilj poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od preko 4 milijuna eura.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. Rok za podnošenje zahtjeva je 8. prosinca 2023. godine.

Otvoren je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. Recite nam malo više o ovom pozivu.

- Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. početkom studenoga 2023. godine otvorio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).

U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama. Osigurana EU sredstva iznose 38 milijuna eura, a poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.

Tko i kako se može prijaviti?

- Prihvatljivi projektni partneri su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije (profitne i neprofitne) te međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno tri financijska partnera iz minimalno tri zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija Republike Hrvatske. Projektni prijedlozi podnose putem obrasca za prijavu kroz elektronski sustav - Jems. Dakle, sve je online, nema slanja papira klasičnim poštanskim putem.

Više informacija o ovom pozivu također je objavljeno na mrežnima stranicama Agencije ZADRA NOVA, a tijekom prosinca planiramo održati i info radionicu za sve zainteresirane prijavitelje. O tome ćemo još obavijestiti javnost.