Nadzorni odbor KK Zadar objavio je financijski izvještaj o poslovanju kluba zaključno s 30. lipnja, uz osvrt na financijske pokazatelje u prošloj sezoni i stabilnost kluba u budućnosti.

Ukupni poslovni prihodi Kluba u sezoni 2022./23. veći su za 73.600 eura ili 9 posto u odnosu na sezonu 2021/22, u kojoj je čak 288.844€ prihoda došlo iz otpisa starih obaveza. Najveću razliku u realnim prihodima (priljevu sredstava) sezone 2022./23. dolazi iz prihoda od prodaje ulaznica (243.099€) te 112.620€ većim prihodima od sponzora u odnosu na 2021./22.

Ukupni poslovni rashodi u sezoni 2022./23. iznose 1.864.456€, u odnosu na 2.834.666€ u sezoni 2021./22. Međutim razlika u realnim rashodima koji utječu na odljev financijskih sredstava s računa je značajno manja a razlog su vrijednosna usklađenja odrađena na kraju sezone 2021./22., odnosno otpisi starih potraživanja u ukupnom iznosu od 591.142 € koja nisu više naplativa zbog raznih razloga poput stečaja, zastara i nagodbe s tvrtkom Crodux. Sami materijalni i ostali troškovi u koji spadaju gotovo svi troškovi seniorskog pogona i operativnog poslovanja Kluba u sezoni 2022./23. iznose 1.211.054€ i manji su u odnosu na sezonu prije za 284.920€, odnosno za 19%.

- Poslovni gubitak u RDG-u (račun dobiti i gubitka) za sezonu 2022./23. knjigovodstveno iznosi 943.093€, ali to je iznos prije knjižena kapitalne pomoći Grada Zadra za 2023. godinu u iznosu od 663,614 € za pokriće cijelog dosadašnjeg akumuliranog gubitka Društva iz bilance poslovanja. Naime kapitalna pomoć nije dio RDG-a jer je dio kapitalnih rezervi u bilanci Društva. Nakon što je Glavna skupština usvojila odluku o pokriću gubitka, te ako trošak amortizacije stavimo „sa strane" (budući da nije rashod koji utječe na odljev sredstava tj. likvidnost), a poslovnu godinu 2022./23. gledamo izdvojeno iz ukupne bilance, možemo konstatirati da je poslovna godina završena sa minimalnim gubitkom od 67.980€. Poslovni je to rezultat koji je postignut sa smanjenom kapitalnom pomoći od Grada od 663.614€ koja je svih proteklih godina uglavnom iznosila 1.061.782€. Uzimajući to u obzir, Nadzorni odbor želi zahvaliti svim zaposlenicima, igračima, suradnicima, sponzorima te naravno našim navijačima, koji su Kubu pripomogli uspješno iznijeti sezonu 2022./23. ne samo na sportskoj šampionskoj razini, nego i na poslovnoj razini, tj. financijskom rezultatu postignutim u vrlo teškim uvjetima rada pod opterećenjem nelikvidnosti.

U bilanci Društva se još ne vide zadovoljavajući pozitivni pomaci, jer je jedina imovina Kluba koncesija na dvoranu Jazine u iznosu 4.059.706€, dok su postojeća potraživanja od 155.232€ od dužnika uglavnom teško naplativa, s velikom neizvjesnošću hoće li ikada biti naplaćena. Novac u banci zatečen na dan 30. 6. 2022. ostatak je kratkoročnog kredita koji je iskorišten na početku sezone 2022./23. kako bi se podmirila tekuća dugovanja prema igračima i radnoj zajednici iz sezone 2021./22. Sličan scenarij imali smo i na kraju sezone 2022/23, s iznimkom da je kratkoročni kredit odobren tek u srpnju, pa kao takav ulazi u bilancu nove sezone 2023./24. Nažalost, bez traženog rebalansa proračuna u iznosu 331,807€ od Grada Zadra za 2023. godinu koji nije dobio zeleno svjetlo u Gradskom vijeću za 2023. u sklopu predloženog petogodišnjeg plana oporavka, Klub nije bio u stanju podmiriti stare dugove od kojih je najveći uteg ostatak predstečajne nagodbe koja iznosi 476.979€. S jako lošim poslovnim rezultatom u sezoni 2021./22., ukupni računovodstveni akumulirani gubitak na kraju sezone 2022./23. iznosi 5.956.368€, međutim treba naglasiti da se odlukom Glavne Skupštine Društva 17.10.2023 kapitalne rezerve koje se sastoje od uplaćenih kapitalnih pomoći Grada Zadra, taj gubitak smanjuje na 4,105,748€.

Kratkoročne obaveze Društva na kraju sezone 2022./23. iznose 3.442.583€. Obveze prema bankama u iznosu 491.074€ pokrivene su u likvidnosti sredstvima kapitalne pomoći Grada Zadra, dok je velik dio obaveza prema dobavljačima iz sezone 2022./23. pokriven novim kratkoročnim kreditom u srpnju ove godine. Uteg u likvidnosti Društva još uvijek ostaje dio predstečajne nagodbe u već spomenutom iznosu od 476.979€. Važno je za naglasiti da je Društvo tj. Klub u razdoblju od 1. 1. 2021. do 30. 6.2023. smanjio dugovanje iz predstečajne nagodbe za 324.282€, što pokazuje da postoji dinamika smanjivanja zaduženosti prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe. Poznato je također da se većina dugovanja prema najvećem vjerovniku Društva ŠC Višnjik dogovorno zatvara cesijama putem kapitalnih projekata Grada Zadra. Ostatak dugovanja u iznosu od cca. 1.500.000 € mora se zatvarati odgovornim poslovanjem u narednih pet godina uz stabilnu podršku Grada Zadra i dugoročnog partnera OTP banke.

Ovakva poslovna godina iz sezone 2022./23. potvrđuje da je predloženi poslovni model u naredne tri godine za koju je Društvo dobilo podršku Grada (tj. inicijalno predloženih pet) održiv na način da će uz kapitalnu pomoć od 1.000.000€ biti moguće smanjenje zaduženosti Društva koja opterećuje svakodnevno funkcioniranje i likvidnost Društva. Za ostvarenje tog plana ključno je da Uprava kluba posluje racionalno i u okviru zacrtanog poslovnog plana, bez daljnjih iskakanja u probijanju sportskog proračuna i ostalih troškova, stoji u priopćenju što ga uime Nadzornog odbora KK Zadar potpisuje Dino Martinović.