Nakon sanacije urušenog dijela obale Kralja Tomislava, sanacije školskog igrališta, uređenja školskog dvorišta, izgradnje dječjeg igrališta, nabavke i ugradnje urbane komunalne opreme (tuševi, klupe, koševi za smeće, svlačionice za plažu, stalci za bicikle, oglasna ploča), nabave božićnih ukrasa za obalni pojas (ove godine i za magistralu), postavljanja električne punionice za bicikle na rivi, obnove reklamnog panoa, asfaltiranja 800 metara nerazvrstanih cesta, zamjene rasvjetnih tijela na gatu rive, sanacije Splitskog mula, izgradnje II. faze groblja, izgradnje brojnih vodovodnih ogranaka, hortikultuluralnog uređenja i navodnjavanja zelenih površina na rivi, organizacije brojnih turističkih manifestacija, izrade projekta za sanaciju plaže "Punta", potpisanog sporazuma s HEP-om za izgradnju trafostanice u Splovini naselje Rovanjska će uskoro biti bogatije za još jedan projekt, „Prijamni centar Modrič Špilja".

Radi se obnovi ribarske kućice koja bi se izvana obnovila u izvornom obliku dok bi se iznutra dobila sasvim jedna nova dimenzija. U sklopu centra bi istovremeno bio i novi turistički ured.

- Svjesni smo da treba napraviti još dosta (dio nogostupa, autobusna stanica, odvodnja, glavni ogranak vodovoda prema Splovini, rasvjeta na magistrali, rasvjeta Splitske ulice i ostalih, asfaltiranja nerazvrstanih cesta, novi ulaz s magistrale, produženje gata, uređene plaže Splovina, smeđa turistička signalizacija, zatvaranje divljeg odlagališta, izmještanje grobova uz crkvu sv. Jurja, komunalna infrastruktura Križića i ostalo...) i radimo tiho i na svim tim stvarima, poručuju iz Općine Jasenice.