Izgradnja prometnice i parkirališta sjeverno od groblja u Diklu do 2. studenog je na prethodnom savjetovanju Grada Zadra koje je puka zakonska forma prije objave natječaja za izvođača radova.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 760.000,00 eura (bez PDV-a). Projekt potpisuje projektni biro Donat i opisuje kako je lokacija prema Prostornom planu gradu Zadra unutar građevinskog područja manje gustoće.

Sekundarna gradska cesta je duljine od 307.12 metara, jedan pristupni put je 101.06 metara, a drugi tek. 37.66 metara.
Parkiralište će imati duljinu od 43.69 metara. Rok završetka izvođenja ugovorenih radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao
Rok završetka izvršenja ugovora je 9 mjeseci od dana uvođenja u posao.