Sa Sveučilišta u Zadru  najavili su kako njihov Centar za strane jezike počinje s prijavama za učenje čak pet jezika.

"U okviru programa cjeloživotnog učenja Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru počinje s održavanjem tečajeva za građanstvo engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i turskog jezika od A1 do C2 razine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem on-line obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Centra.

Nastava počinje nakon što se formira dovoljan broj polaznika u prostorijama Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru, Zadar, Ulica Jurja Bijankinija 2, a minimalan broj polaznika po tečaju je 7. Polaznicima koji uspješno završe tečaj stranog jezika izdat će se potvrda o poznavanju stranog jezika prema razini ZEROJ-a.

Više informacija o tečaju i upisu moguće je dobiti u tajništvu Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru (Zadar, Ulica Jurja Bijankinija 2, tel. 023 400 433; e-mail: [email protected]).