Povjerenstvo za javnu nabavu Zadarske županije predložilo je da se posao obnove kompleksa zgrada u bivšoj vojarni Stjepana Radića, što uključuje zgradu nekadašnje državne uprave, Dom zdravlja i Inspektorat, povjeri Krekić Avangardu iz Bibinja.

Kako smo ranije pisali, za posao su se javila četiri građevinara, ali samo Krekićeva ponuda od 4,35 milijuna eura bila je unutar procijenjene vrijednosti od 4,37 milijuna. Strabag je posao procijenio na 4,8 milijune eura, Kamgrad na 6 milijuna, a Hidro Eko Futura na 6,1 milijun eura.

Povjerenstvo je analiziralo sve ponude i utvrdilo da su valjane što se tiče tehničke ispravnosti i jamstva, ali su tri više ponude proglašene nevaljanima jer probijaju osigurana sredstva naručitelja, odnosno Zadarske županije. Tako je na kraju Krekić Avangrad izišao kao pobjednik s maksimalnih 100 bodova.

Zgrada nekadašnje Hitne uredit će se kao prijem za građane s uredima za županijske službe, u Inspektoratu će se napraviti rekonstrukcija vanjskog i unutarnjeg dijela, dok će se na zgradi državne uprave intervenirati samo u unutrašnjosti. Rekonstrukcijom je predviđeno i uređenje parkirališnih mjesta i zelenila. Nakon dovršetka radova županijske službe napuštaju Dom županije, koji je i dalje u državnom vlasništvu.