Roko Tadin (Akcija mladih) iznio je na Aktualnom satu problem nepoštivanja kolektivnog ugovora u Liburniji.

- Prije dva mjeseca je potpisan kolektivni ugovor, a radnici su nedavno bili na rubu štrajka pa su ga kroz pregovore s direktorom prolongirali. Direktor Šimunov tvrdi da novac nije stigao, a u izvršenju proračunu se vidi da jesu. Tko je odgovoran za takvo stanje?, pitao je Tadin.

Gradonačelnik Branko Dukić rekao je da su u bili u razgovorima sa svim gradskim poduzećima i sindikatima.

- Svjesni smo problema koji su bili nagomilani. U kontaktu smo s direktorom, kolektivni ugovor je potpisan, problemi su u postupku rješavanja. Radnik treba biti plaćen prema kolektivnom ugovoru i vjerujem da će se brzo riješiti.