Učenicima drugog razreda Gimnazije Jurja Barakovića održana je inspirativna prezentacija i predavanje od strane volonterke iz Udruge Carpe Diem, koja dolazi iz Turske.

Nakon što su u srijedu članice Udruge Carpe Diem učenicima drugog i četvrtog razreda gimnazije Jurja Barakovića u Zadru predstavile pojmove Europskih snaga solidarnosti, volontiranja i uputili ih o tome kako se prijaviti te iskoristiti brojne fascinantne prilike koje su im dostupne putem ove kampanje, sljedećeg dana, učenicima drugog razreda održana je inspirativna prezentacija i predavanje od strane volonterke iz Udruge Carpe Diem, koja dolazi iz Turske.

Ova volonterka je podijelila svoju osobnu priču te detaljno predstavila volontiranje kao aktivnost, istaknuvši različite opcije dostupne mladima.

Također, pružila je korisne smjernice o tome kako se prijaviti za volontiranje i odgovorila na brojna pitanja koja su se odnosila na njezino predavanje, kampanju "Time to Move" te Europske snage solidarnosti.

Ova aktivnost je imala za cilj potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u projektima solidarnosti i volontarizma te im pružiti informacije i motivaciju za sudjelovanje u kampanji "Time to Move."