Na današnjoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost Grada Zadra prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dragočaja u Petrčanima nije dobio zeleno svjetlo. To ne znači da točka neće biti i prihvaćena na Gradskom vijeću, ali je stav odbora jasan signal da će se o tome voditi rasprava na sjednici.

Riječ je o prostoru od 20 hektara na kojemu jedan od najmoćnijih hrvatskih poduzetnika Pavao Vujnovac planira izgraditi turistički kompleks, odnosno luksuzni kamp. Za prihvaćanje izrade plana glasao je Davor Karlović (HDZ), protiv je bio Daniel Radeta (SDP), a suzdržan je bio vijećnik s nezavisne liste Enija Meštrovića Željko Krizman.

Radeta je kao predsjednik otvorio raspravu jer ga je zanimalo zašto ovaj plan nije bio prezentiran na prošloj sjednici pa su tako vijećnici trebali glasati ne znajući radi li se o stambenim zgradama, hotelima ili kampu.

- Interesira nas vizija tog prostora i kako će biti definirano pomorsko dobro, hoće li biti ograđeno i što će se s njim događati, kad je već riječ o privatnoj čestici, na kojoj je planom predviđena takva gradnja. Na investitoru ili izrađivaču plana je da to razjasni vijećnicima, kaže Radeta.

Zanimljivo je kako vijećnici trebaju glasati o izradi plana, iako je on po svemu sudeći već napravljen i odmah po prihvaćanju može doći na usvajanje. Da bi to moglo biti točno svjedoče i simulacije koje su ovog puta priložene uz točku.

- Zašto je taj plan stajao dvije godine i zašto ga se sada stavlja, pred samu izradu urbanističkog plana, nije jasno. Vjerojatno i u HDZ-u postoji vrsta otpora prema tome. Ovo je prvi put da se netko dolazi pravdati pred Vijećem, zato što plan nije prezentiran kada je trebao biti, ističe Radeta.

Kakav će biti ishod glasanja i je li točno da su obavljeni i određeni razgovori s vijećnicima, koji su prošli put odbili plan, vidjet će se na sjednici Gradskog vijeća u utorak.