Lučka uprava Zadar dostavila je gradskom vijećniku odgovor na pitanje kao je zbrinut kamen s gradske rive prilikom izvođenja radova na obnovi. Pojavile su se sumnja da taj kamen nije upotrijebljen na ispravan način, odnosno ili da je ugrađen na drugo mjesto ili da je uništen.

- Gdje je završio kamen s gradske rive, postoji li dokumentacija zbrinjavanja i postoji li plan kako upotrijebiti taj kamen, pitao je tada Rados.

U odgovoru iz Lučke uprave Zadar navodi se kako je način postupanja s izvađenim kamenom propisan u tehničkom opisu glavnog projekta te troškovniku. Tako je u tehničkom opisu određeno da je upotrebljivi kameni materijal potrebno očistiti od morta, sortirati i deponirati na gradilišnu deponiju za ponovnu ugradnju. Svu šutu i razbijeni kamen potrebno je iskoristiti za ugradnju u nasip, a neupotrebljivi materijal odvesti na javni deponij.

Temeljem suglasnosti Konzervatorskog odjela u Zadru, izvorno opločenje, a slijedom toga i poklopnice i obložnice obalnog zida su vraćeni na izvorne pozicije od polja 1 do polja 14 u kontinuitetu, što predstavlja područje dužine cca 120 metara ispred zgrade Sveučilišta u Zadru.