Za dva tjedna trebalo bi se znati ima li zainteresiranih i kakve će biti cijene za izvođenje radova na velikom gradskom projektu gradnje kolektora visoke zone, kojim bi se oborinske vode s viših predjela grada odvodile do mora, odnosno tristotinjak metara od obale kod Sfinge.

Još za vrijeme javnog natječaja pojavile su se dvojbe hoće li projektom trebati sanirati i retencijski bazen, za koji se zbog smrada opravdano sumnja da se u njega ulijeva kanalizacija, te je li opravdan izbor jedne vrste cijevi, kojom se navodno pogoduje uvoznom lobiju.

- Na koji način će se ovom fazom izgradnje trajno sanirati stalni ispust mješovitog kanalizacijsko-oborinskog voda koji ulazi i zagađuje retencijski bazen kod uvale Maestral? Poznato je da navedeni kanalizacijski ispust ulazi u retencijski bazen iz odvojka cijevi trase mješovitog odvoda, koji prolazi od ulice Miroslava Krleže (od pršuterije Dalmatino), dalje Dinarskom ulicom, ulicom Grge Oštrića, ulicom Vjekoslava Maštrovića, te dalje na glavni vod uz Trpimirovu obalu. Loše izveden odvojak te trase na poziciji ulice Miroslava Krleže 19, uzrokuje izljev kanalizacije u retencijski bazen. Moje pitanje glasi, da li u 8. fazi izgradnje kolektora oborinskih voda spada i sanacija navedenog kanalizacijskog ispusta. Ako to ovim projektom nije predviđeno, molim Vas da mi dostavite odgovor u kojem projektu je predviđena takva sanacija i kada.

U odgovoru stručne službe navodi se kako je tehničkim rješenjem predviđena rekonstrukcija postojeće odvodnje oborinskih voda u Ulici Đure Sudete radi položaja trase koji se poklapa s trasom postojeće oborinske odvodnje i to priključkom na postojeći (rekonstruirani) cjevovod koji izgradnjom 8. faze gubi funkciju priključka iz Ulice Denica Špike. Time će na postojeći bazen u parku biti priključene isključivo oborinske otpadne vode iz Ulice Đure Sudete. Radovi rekonstrukcije oborinske kanalizacije u Ulici Đure Sudete planirano je izvoditi paralelno sa izgradnjom kolektora OK-1 u istoj ulici.

Druga primjedba odnosila se na karakteristike cijevi koje su propisane za izgradnju u sustav.

- Izbor materijala izrade samo za kanalizacijske cijevi - GRP (poliester) proizvedene prema HRN EN 14364:2007 i revizionih okana protočna, tangencijalna i kaskadna (nema Norme) i odbacivanje PE (polietilena) cijevi proizvedene prema HRN 13476-3:2009 oblik B i PE-okana po HRN EN 1359-2 (2009) je: - smiješno, tehnički neispravno, neopravdano, neodrživo i služi samo za poticanje uvozničkog lobija i jačanje korupcije u RII. Suprotan Zakonu o javnoj nabavi -Nekome se želi pogodovati. Suprotan Uredbi Hrvatskih voda o minimalno dva materijala, navodi se u primjedbi, koja se dalje obrazlaže lošim karakteristikama predloženih materijala, koji su podložni degradaciji u kontaktu s vodom.

Stručno povjerenstvo ocijenilo je kako je ta tvrdnja neosnovana, što je potkrijepilo navodima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima, koji je na snazi u RH.