Županijska lučka uprava Zadar raspisala je poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza u luci Biograd na Moru.

Vezovi se mogu zatražiti za sjeverozapadnio dio bazena i prva tri (sanirana) gata. Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana.

Uz zahtjev je potrebno priložiti osobnu dokumentaciju i dokaz o vlasništvu plovila. Osim pisanim putem, zahtjev se može predati i aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar.