Prijedlog Prostornog plana Grada Zadra još nije ugledao svjetlo dana mada je iz Zavoda za prostorno uređenje kojem je prije skoro tri godine povjerenja izrada plana, rečeno da su ga predali 1. kolovoza.

 Plan se očito glanca u Odjelu za prostorno uređenje i graditeljstva čiji je pročelnik Darko Kasap više puta najavio kako će Plan biti izložen na javni uvid. Prošao je i rujan a od Plana tek političke najave gradskih vijećnika koji se očito lobiraju za "majku svih bitaka".

Ravnatelj Zavoda, Stjepan Gverić u svibnju prošle godine požalio se kako u toj županijskoj ustanovi nema tko raditi na Planu. I zato su angažirali podizvođača iz Zagreba koji su svoj posao davno odradili i plaćani su novcima samog Zavoda. ovlaštenu arhitektonsku tvrtku
Akteracija d.o.o. plaćana je 15.926 eura (bez PDV-a).

Na čuđenje pojedinih zadarskih arhitekata, kako je moguće da Grad izabere nekoga tko nema za to kapaciteta, dodatno smo tražili pojašnjenje ravnatelja Zavoda.

Gverić je podsjetio kako je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije stručni izrađivač V. izmjena i dopuna PPUG Zadra sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i ugovorenoj suradnji s Gradom Zadrom.

"Zbog žurnosti izrade izmjena i dopuna Plana, kao vanjski suradnik angažirana je ovlaštena pravna osoba koja posjeduje suglasnost nadležnog Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno važećem Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Vanjski suradnik odabran je temeljem Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave. Angažirana tvrtka ima veliko iskustvo u izradi brojnih prostornih planova različitih razina, od prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova do urbanističkih planova uređenja.

Nositelj izrade (nadležni upravni odjel Grada) kontinuirano i aktivno sudjeluje u svim fazama izrade izmjena i dopuna Plana i upoznat je sa svim poduzetim radnjama. Mogućnost angažmana vanjskih suradnika na izradi prostorno-planske dokumentacije, pogotovo kompleksnijih planova (županijskih, lokalnih, planova područja posebnih obilježja i dr.), nije nepoznata praksa u prostornom planiranju te za isto nije potrebno ishođenje posebnih suglasnosti...., napisao je ravantelj Gverić.

Grad je sa Zavodom ugovorio izradu PP na 199 tisuća kuna bez PDV-a.