Grad Zadar koji posljednjih godina intenzivno prodaje svoje nekretnine, počeo je i s prodajom stanova sudeći prema natječaju koji je danas objavljen.

Po početnoj cijeni od 84 tisuće eura prodaje se stan ukupne površine 53,50 m2 na prvom katu zgrade na adresi Stomorica 14.
Zgrada je izgrađene na čest. zem. 10230 k.o. Zadar, upisano kao suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo E-2 u zk. ul. 19995 k.o. Zadar, sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade od 220 metara četvornih.

Osim dvije suvlasnice u stanu od 87 kvadrata, u tom etažiranju svi su prostori upisani na Grad Zadar, uključujući i poslovni prostor od 42 kvadrata.

Nema sumnje da će cilj ove prodaje biti turističko iznajmljivanje a ne stanovanje.

Stan se kupuje po sistemu viđeno - kupljeno. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 Neće se razmatrati ponude onih koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru. 

Rok predaje ponude je 15 dana od dana objave javnog natječaj a stan će dobiti tko da više uz uplatili jamčevine u iznosu od 5 posto početne cijene nekretnine,