Povjerenstvo za javnu nabavu Zadarske županije očekivano je odabralo Krekić Avagard za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta na Babindubu, koji će tako postati prvi zadarski hospicij.

Na natječaj su se javila četiri ponuđača, ali samo je bibinjska tvrtka dala ponudu u okviru procijenjene vrijednosti, od 1,65 milijuna eura (2,06 milijuna € s PDV-om).

- Tijekom pregleda i analize pristiglih ponuda utvrđeno je da su cijene ponuda bez PDV-a ponuditelja MDK Građevinar, Reliance i M-P-Beton veće od procijenjene vrijednosti nabave te su iste proglašene neprihvatIjivima. Stručno povjerenstvo je nakon ocjene valjane ponude prema kriteriju za odabir ponude, predložilo donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kojom se odabire ponuda ponuditelja Krekić Avangard, stoji u rješenju.

Zgrada na Babindubu ima tri etaže i u njoj će se pružati „sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću", i to u pet dvokrevetnih soba. Rok za dovršetak radova je 12 mjeseci, koji počinju teći kada se Krekić Avangard uvede na gradilište.