Nije dugo trebalo da nova prometnica na ulazu u Novo naselje Bokanjac dobije svoj prvi „ožiljak". Zadarska Elektra ovih dana radi nove zahvate, a jedan od njih, nažalost, vodi ravno preko ceste. Čini se da se taj zahvat nije nikoga mogao predvidjeti u trenutku kad se prometnica radila, pa da se već tada postavi cijev za instalacije.

- Nova cesta sad je raskopana i provlače kabel koji su mogli postaviti i prije asfalta, jer je ta zgrada bila u izgradnji u to vrijeme. Stvarno su..., nećemo otkriti što iz navoda našeg čitatelja.

U Gradu Zadru evidentirali su radove i poručuju kako će Elektra morati izvršiti sanaciju prekopa u daleko širem obuhvatu.