Zadarski župan Božidar Longin potpisao je više odluka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora županijskih škola. Najzanimljivija se tiče Srednje škole Biograd, u kojoj je cijeli školski odbor raspušten nakon što su njegovi članovi, mimo volje osnivača, ali i zakona, pokušali na ravnateljskom mjestu zadržati sada razriješenog ravnatelja Ivicu Keru. Županija je formirala posebno Povjerenstvo koje je preuzelo ulogu školskog odbora, a za v. d. ravnateljicu postavilo Davorku Demo.

U školski odbor Srednje škole Biograd na Moru novom odlukom kao predstavnici osnivača imenovani su Jelena Jelić, Dubravka Franković i Lobel Krpina. Očekuje se da će se uskoro kompletirati cijeli školski odbor koji će izabrati novog ravnatelja.

Promjena ima u i školskom odboru OŠ Biograd, u kojem su razriješeni Ivan Čupić, Paula Rogić Dubravica i Drina Bešenić, a imenovani Marta Birkić, Sanja Birkić i ponovno Drina Bešenić.

U školski odbor OŠ „Petar Zoranić" Nin imenovani su Sanja Glavan, Ivona Stulić Sipina i Nina Ljubičić, a u školski odbor OŠ „Ivan Goran Kovačić" Lišane Ostrovičke Marijana Klarić i Ivana Vunić. Zdravko Nimac, razrješuje se dužnosti u Školskom odboru OŠ „Ivan Goran Kovačić" Lišane Ostrovičke, kao i Nataša Tunjić u SŠ Gračac.