Zadarski student i aktivist Juraj Šantorić i lektorica na Sveučilištu u Zadru Žaklina Radoš jučer su ispred zgrade Socijalnog na Poluotoku izveli foto akciju s ciljem ponovnog afirmiranja teme o prenamjeni zgrade u novi studentski dom kojim bi se revitalizirao stambeni potencijal Poluotoka, ali i pružila adekvatna podrška studentima u vidu smještaja.

- Akcija se nastavlja na poticanje javne rasprave koja je najprije pokrenuta u redovima gradskih vijećnika, a potom i kroz online peticiju koju je pokrenula kolegica Radoš. Na žalost čini nam se da je ta itekako važna tema s vremenom izašla iz javnog diskursa bez adekvatnog ili zadovoljavajućeg epiloga.

Tematski sam akciju inicirao na današnji dan u kojem nakon službene obrane završnog rada na studiju službeno odlazim sa sveučilišta a time se i pozdravljam gradom. Akcijom smo željeli naglasiti važnost obvezujućeg karaktera znanja i obrazovanja u kreiranju poticajnije svakodnevice te potaknuti sustavno promišljanje studentskog standarda, poručio je Šantorić.

Inače, jučer su otvorene ponude na natječaju za prodaju zgrade, a jedini koji je iskazao interes je hrvatsko-američki vinar Mate John Brkić.