Grad Zadar do  2. listopada 2023.godine prima prijave za vježbeničko mjesto u Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom. 

Uz voditeljcu odsjeka za javne površine na kojima taj odjel daje u zakup ugostiteljske terse, postav štandova te zakup prostora za raznorazne događaje,  a koja  ima diplomu turističke komunikologinje, za referentSko mjesto traži se osoba sa srednjom školom. 

Za  mjesto   vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uvjet je srednja stručna sprema upravne, ekonomske, građevinske ili geodetske struke.