U utorak, 26. rujna na Sveučilištu u Zadru u 9 sati počinje znanstvena konferencija LIFE Lynx projekta "Spašavanje dinarske i jugoistočno alpske populacije risa od izumiranja".

Četverodnevna konferencija se organizira povodom završetka iznimno uspješnog međunarodnog projekta LIFE Lynx, u sklopu kojeg je 18 risova naseljeno iz Slovačke i Rumunjske u Hrvatsku i Sloveniju.

Konferencija će okupiti preko 170 znanstvenika i stručnjaka iz cijele Europe, a osim predstavljanja rezultata LIFE Lynx projekta (26.9.), uključuje i posjet Nacionalnom parku Paklenica te lokaciji ispuštanja jednog od naseljenih risova (27.9.).

Posljednja dva dana (28. i 29.9.) su rezervirani za okupljanje Europske mreže istraživača risa Eurolynx.