Grada Zadra oglasio je poziv fizičkim i pravnim osobama za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2023. godinu. 

Prijedlozi se mogu podnositi za proglašenje počasnim/om građaninom/kom Grada Zadra, za dodjelu Nagrade Grada Zadra za životno djelo, za dodjelu Nagrade Grada Zadra - građanima/kama grada Zadra te za dodjelu Grba Grada Zadra.

U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Prijedlozi se upućuju na adresu Grada Zadra (Narodni trg 1), najkasnije do 11. listopada 2023. godine.