Sve je spremno za početak radova na izgradnji novog Skloništa za životinje Zadarske županije. Potpisivanje ugovora o izgradnji održat će se u srijedu.

Ugovor će potpisati župan Božidar Longin i predstavnik odabranog izvođača Mato Butijer, direktor tvrtke Alfaplan građenje d.o.o. iz Dubrovnika.

Projekt Skloništa za životinje koji će se graditi u Zadru (k.o. Bokanjac, kat. čest. 627/61) ukupno je vrijedan 2.187.339,35 eura s PDV-om.

Sredstva su osigurana u proračunu Zadarske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. godinu, a u financiranje projekta uključit će se i Grad Zadar.