Zemljište površine 838 m2 u selu Zagrad, 12 kilometara od Benkovca stavljeno je na prodaju u natječaju Državnih nekretnina za 8.072,46 eura, odnosno 60.821,95 kuna.

Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1015/113, pašnjak, površine 838 m2 upisana je u z.k.ul.br. 506, k.o. Nadin, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac. Vlasnik je Republika Hrvatska.

Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine. Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH samo za tu nekretninu iz natječaja. iznosi 111,22 EUR/837,99 kuna13. Država tako naplati sve troškove da bi imali čistu zaradu.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 17. listopada.