U proljeće 2019. godine donesena je odluka o 8. izmjenama Županijskog prostornog plana koji će se nakon nedavnog usvajanja opet mijenjati.

Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopuna Prostornog plana Zadarske županije uputit će se na prvu sljedeću sjednicu Županijske skupštine, najavio je pročelnik Olivio Meštrović u odgovoru na novinarski upit.

Sudeći prema dnevnom redu rujanske skupštine bit će to do kraja ove godine. Župan Božidar Longin 8. rujna donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna PP Zadarska županije. Pitali smo zbog čega, s obzirom da je Županijski plan nakon trogodišnjeg rađanja tek usvojen ovo proljeća.

U odgovoru se navodi kako je to iz razloga na koje nismo mogli utjecati (obveza izrade Strateške studije utjecaja na okoliš s Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu, koja je po prvi put rađena za prostorni plan Županije), izmijenile su se mnoge okolnosti u društvu i prostoru. Za primjer možemo istaknuti strateško određenje i potrebu energetske neovisnosti kako RH tako i drugih država EU iz svima dobro poznatih razloga i s time povećanog pritiska na prostor kroz investicije u obnovljive izvore energije kao i sustav prijenosa tako proizvedene energije u elektroenergetsku mrežu, objašnjenje je koje se može povezati s ratom u Ukrajini i EU direktivama. 

Na samoj javnoj raspravi uočili smo pritisak investitora s područja energetike gdje će zadarsko područje kao i za nekretninski biznis biti rudnik zlata ulagačima koji uglavnom dolaze preko Zagreba.

Nadležni iz Županije se pravdaju kako nakon "zadnje sjednice Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, u zadnje Izmjene i dopune Plana nisu mogli biti uvršteni neki zahtjevi energetskog sektora kao i javnopravnih tijela iz područja energetike".

Također, u postupku javne rasprave zaprimljeno je više od 400 zahtjeva, prijedloga i mišljenja od kojih većina nisu mogla biti prihvaćena zbog nužnog ponavljanja javne rasprave i nužne dorade strateške studije, a time i novih sjednica Povjerenstva, što bi imalo za posljedicu dodatno prolongiranje donošenja Plana za nepoznati vremenski period, zaključili su Zadarskoj županiji koja je napravila iskorak i čekala zagrebačke stručnjake.

Njima je više od dvije godine trebalo za postupak te ekološke studije koja se trebala uskladiti s nacrtom prostornog plana. Plan je rađen u Zavodu za prostorno uređenje koji je sam od sebe usporen jer nema dovoljno urbanista.